Utrzymanie strony: M40

1. Usługi ksiegowe.
2. Usługi związane z prowadzeniem dokumentacji kadrowej i płacowej.
3. Nadzór księgowy.
4. Sprawdzanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych.
5. Wyprowadzenie zaległości księgowych i podatkowych.
6. Monitoring należności i zobowiązań.
7. Opracowanie regulaminów.
8. Prowadzenie biura - sekretariatu.