Utrzymanie strony: M40

Wyprowadzenie zaległości księgowych i podatkowych

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w księgach rachunkowych lub rozliczeniach budżetowych, np. w wyniku kontroli wewnętrznej lub zleconej zewnętrznej, dokonujemy ich weryfikacji i korygujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami.Powrót do poprzedniej strony