Utrzymanie strony: M40

Usługi związane z prowadzeniem dokumentacji kadrowej i płacowej

- prowadzenie akt osobowych pracowników, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze ...stosunkiem pracy
- wystawianie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, umów o odpowiedzialności materialnej ...pracowników, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
- sporządzanie listy płac
- sporządzanie rozliczeń RMUA dla każdego pracownika
- sporzadzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych Pit-4, Pit-8, Pit-11, Pit-40
- sporządzanie deklaracji składek ZUS, deklaracji PFRON, raportów statystycznych do ...Głównego Urzędu Statystycznego
- zgłaszanie, dokonywanie zmian, korekt i wyrejestrowań płatników składek i pracowników do ...ZUS

Powrót do poprzedniej strony