Utrzymanie strony: M40

Nadzór księgowy

Nadzór księgowy swoim zakresem obejmuje czynności zgodne z zakresem funkcji jaką pełni w firmie Główny Księgowy.

Polega na :
- opracowaniu polityki rachunkowości w firmie
- kontroli dowodów księgowych pod kontem formalnym i prawnym
- sprawdzeniu poprawności zapisów w księgach
- przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej
- pomoc w opracowaniu strategii finansowej firmy i w jej realizacji
- pomoc podczas kontroli z urzędów

Powrót do poprzedniej strony