Utrzymanie strony: M40

Monitoring należności i zobowiązań

W zależności od potrzeb Klienta sporządzamy okresowe raporty stanów należności i zobowiązań. W rozszerzonej wersji możemy również sporządzić raporty wiekowania tych rozliczeń w podziale na cztery dowolne przedziały czasowe. Dodatkowo proponujemy usługę wysyłania potwierdzeń sald.Powrót do poprzedniej strony