Utrzymanie strony: M40

Kontrola ksiąg rachunkowych

Sprawdzanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje:
- przegląd dowodów księgowych i ich weryfikację
- przegląd ksiąg rachunkowych
- analizę i ocenę kontroli wewnętrznej
- analizę i ocenę obiegu dokumentów księgowych i innych
- analizę poprawności rozliczeń z urzędami i ZUS

Powyższą czynność przeprowadzamy w zależności od potrzeb:
- metodą próbkowania tj. badamy dwa dowolne miesiące
- metodą pełną tj. badamy cały rok obrachunkowy

Powrót do poprzedniej strony