Utrzymanie strony: M40

Niżej podajemy minimalne ceny usług księgowych i usług prowadzenia dokumentacji kadrowej i płac. Ceny podane są w wartościach netto.

1.Usługi księgowe:
- ryczałt od 100 zł.
- książka przychodu i rozchodu od 250 zł.
- księgi handlowe od 1.500 zł.

2. Usługi prowadzenia dokumentacji kadrowej i płac
- do 3 pracowników - 40 zł. za każdego z nich
- powyżej 3 pracowników - 120 zł. plus 30 zł. za każdego pracownika powyżej


Cenę świadczenia w/w i pozostałych usług ustalamy indywidualnie z każdym z naszych Klientów, a ich wysokość uzależniona jest od specyfiki działalności firmy zlecającej.